logo

HomeSleep SleepRecording Unirekisteröinti - SmartValley

 

newsKotisivu

SleepRecording kotisivu - tietoa palvelusta ...

[Siirry]
news

Unihäiriöt

Näitä unihäiriöitä voidaan tutkia ja seuloa HomeSleep SleepRecording palvelulla...

[Siirry]
news

Unirekisteröinti

Kuinka suoritetaan HomeSleep unirekisteröinti (MP3, matkapuhelin)...Lataa HomeSleep ohjelmisto

[Siirry]
news

Analyysi

Kuinka suoritetaan täydellinen HomeSleep unianalyysi...

[Siirry]
news

Lisenssi

Osta täydellisen unianalyysin ja tulosteen käyttölisenssi täältä...

[Siirry]
news

INFO

Lisäinformaatiota, vastauksia kysymyksiin jne...

[Siirry]

HomeSleep SleepRecording

Unihäiriöiden kotirekisteröinti

Täydellinen analyysi ja tuloste -

Käyttäjän opas

 

HUOM:  HomeSleep unirekisteröinti on unen ja sen häiriöiden monitorointiin ja seurantaan tarkoitettu järjestelmä. Se ei ole lääketieteellinen diagnostinen menetelmä. Voit käyttää HomeSleep unirekisteröintiä saadaksesi enemmän tietoa yöunesi rakenteesta. Voit viedä tulosteet omalle lääkärillesi tai vaikka unilääketieteeseen paneutuneelle erikoislääkärille.
Erityisesti, jos epäilet jotain sairautta tai oiretta, sinun tulee mennä oman lääkärisi vastaanotolle. Smart Valley Software ei ota mitään vastuuta siitä, mihin HomeSleep analyysin tuloksia käytetään.

****

 

HomeSleep SleepRecording kotirekisteröinti tuottaa unirekisteröinnin tulosteen ja numeroarvot unen aikaisten ilmiöiden esiintyvyydestä

 

Tarvitset käyttölisenssin, jonka voit ostaa täältä: OSTA LISENSSI

 

Paperitulosteen koko yön tapahtumista saat PRINT painikkeella

Voit tulostaa kuvan ja/tai numeroarvot. Kirjoittimen tulostuksen voit asettaa vaakatasoon, jolloin tuloste mahtuu parhaiten paperille

 

Analyysi- ja tulostemahdollisuuksia on useita:


1. KUORSAUSÄÄÄNEN JA KATKONAISEN KUORSAUKSEN ANALYYSI

2. LIIKKEIDEN JA PERIODITTAISEN LIIKKEEN (LEVOTTOMAT JALAT) ANALYYSI

3. SIGNAALIEN KUUNTELU JA PAPERITULOSTE

4.TULOSTEN TULKINTA: MITÄ TULOKSET TARKOITTAVAT?

- Kuorsausanalyysi

- Jalkojen liikkeiden analyysi

- Levoton uni, unettomuus

1. KUORSAUS JA KATKONAINEN KUORSAUS

Tulosteen näyttögrafiikka koostuu nauhoitusajasta UNEN ALKU - UNEN LOPPU, jotka on annettiin mittauksen jälkeen. Analyysin maksimikesto on 9 tuntia.

Näytön yläosassa on PUNAISELLA VÄRILLÄ esitettynä tiivistetty kuvaus koko mittauksesta, maksimi siis 9 tuntia. Yläosan VALKEALLA taustalla varustettu osa on alaosan yksityiskohtaisena näyttönä.


Näytön alaosassa on VIHREÄLLÄ JA SINISELLÄ VÄRILLÄ esitetty yksityiskohtainen grafiikka, jonka tarkkuutta voidaan muuttaa painikkeilla. Alussa oletusnäyttö on koko mittaus niin, että jokaisella rivillä on 60 minuuttia unimittausta.


Normaaliksi tulkittu äänisignaali on esitetty alaosassa VIHREÄLLÄ VÄRILLÄ. Kuorsaus on merkitty SINISELLÄ VÄRILLÄ.


Mittaukseen on merkitty havaintotaso (LEVEL), jonka yläpuolelle nouseva ääni tulkitaan kuorsaukseksi (SININEN VÄRI). Havaintotasoa voidaan säätää yläosan LEVEL painikkeella ylös- tai alaspäin. Tällöin kuorsauksen havaintoherkkyys vastaavasti muuttuu. Alussa herkkyystaso on 4 kertaa taustakohinan taso.


Äänityksen yleistä korkeutta voidaan muuttaa ZOOM painikkeella suuremmaksi tai pienemmäksi. Tämä ei vaikuta havaitun kuorsauksen määrään.


Nauhoitusta voidaan katsoa tiivistetysti tai yksityiskohtaisemmin. Yhdelle näytön rivillä voi olla 2-5-10-20-30-40-50-60 minuuttia. Valinta suoritetaan yläosan MINUTES PER ROW painikkeella. Näytössä näkyvä osa koko nauhoitusta on merkitty yläosan PUNAISEEN tiivistettyyn näyttöön VALKOISELLA pohjalla ja näyttöaluetta voidaan muuttaa BROWSE nuolinäppäimillä eteen- / taaksepäin tai koko tutkimuksen alkuun / loppuun. Näyttöalueen valinta voidaan suorittaa myös hiirellä osoittamalla yläosan tiivistettyä PUNAISTA näyttöä, jolloin VALKEALLA merkitty näyttöalue on alaosassa ja siirtyy valinnan mukaan.


Kun haluttu kuorsauksen havaintotaso on valittu (LEVEL) painikkeella, esitetään merkitsevät kuorsausäänet SINISELLÄ värillä.


Voimakas, kova kuorsaus on merkitty KELTAISELLA värillä.


Jatkuvaa ääntä katkonaisena sisältävä signaali merkitään PUNAISELLA värillä (periodittain katkonainen kuorsaus)

 

snor graph

 

 

Analyysi merkitsee yksityiskohtaiseen näyttöön VAAKAVIIVOILLA ne minuutit nauhoituksesta, jolloin häiritsevää ääntä on esiintynyt.


SININEN VAAKAVIIVA osoittaa ne minuutit, jolloin esiintyi poikkeavaa ääntä, esimerkiksi kuorsausta yli 20% ajasta (Minutes with snoring, S).


KELTAINEN VAAKAVIIVA osoittaa ne minuutit, jolloin esiintyi voimakasta, häiritsevää ääntä, kovaa kuorsausta yli 20% ajasta (Minutes with heavy snoring, HS)


PUNAINEN VAAKAVIIVA osoittaa ne minuutit, jolloin esiintyi poikkeavaa katkoja sisältävää jatkuvaa (katkonaista) ääntä, esimerkiksi katkonaista kuorsausta yli 20% ajasta (Minutes with periodic snoring, PS).

 

snor graph 10

SNORING DETAILS - NUMEERISET TULOKSET


Vasemmassa pystysarakkeessa on annettu näiden havaittujen äänisignaalien määrä numeroarvoina.


S: SNORING: - havaittuja äänisignaaleja kokoyön mittauksessa, SININEN SIGNAALI

-Seconds with snoring: mittauksen kuorsaus äänet sekunteina (SINISELLÄ piirretty äänisignaali)

-Minutes with snoring: minuutit, joiden aikana esiintyi useita kuorsausjaksoja (SININEN VAAKAVIIVA TULOSTEESSA)

-Seconds %: kuorsausäänien prosenttiosuus koko mittausajasta

-Minutes%: kuorsausta sisältävien minuuttien prosenttiosuus koko mittausajasta (merkitty SINISELLÄ VAAKAVIIVALLA)

 

HS: HEAVY SNORING - havaittuja voimakkaita äänisignaaleja, KELTAINEN VAAKAVIIVA

-Seconds with HS: mittauksen voimakkaat kuorsaus äänet sekunteina

-Minutes with HS: minuutit, joiden aikana esiintyi useita voimakkaita kuorsausjaksoja, KELTAINEN vaakaviiva tulosteessa

-Seconds %: voimakkaiden äänien prosenttiosuus koko mittausajasta

-Minutes%: voimakasta kuorsausääntä sisältävien minuuttien prosenttiosuus koko mittausajasta (merkitty KELTAISELLA VAAKAVIIVALLA)

 

PS: Periodic Snoring - toistuvaa katkonaista kuorsausääntä PUNAINEN VAAKAVIIVA

-Seconds with PS: mittauksen katkonaisina toistuvat äänet sekunteina (PUNAISELLA piirretty äänisignaali)

-Minutes with PS: minuutit, joiden aikana esiintyi useita katkonaisina jatkuvia kuorsausjaksoja

(PUNAINEN vaakaviiva)

-Seconds %: katkonaisten kuorsausäänien prosenttiosuus koko mittausajasta

-Minutes%: Katkonaisena esiintyvää jatkonaista kuorsausta sisältävien minuuttien prosenttiosuus koko mittausajasta (merkitty PUNAISELLA VAAKAVIIVALLA)

Näiden havaittujen äänisignaalien määrä riippuu siis havaintotasosta (LEVEL), jota säätämällä ylös tai alaspäin voi vaikuttaa numeroarvoihin.

 

snor num

 

 

Äänisignaalin kuunteleminen

Jos olet tehnyt kokoyön mittauksen MP3 laitteella, on myös koko signaali tallessa ja voit kuunnella, mitä oikeastaan yöllä tapahtui seuraavasti:

Valitse haluamasi kohta näytön alimpien rivien alueelta hiirellä ja paina vasenta hiiren näppäintä.

Paina PLAY näppäintä. Kovaäänisestä kuuluu nauhoitettu ääni, esimerkiksi kuorsaus. Toiston eteneminen näkyy näytössä. Voit vahvistaa tai vaimentaa ääntä tietokoneen äänenvahvistusta säätämällä.

Kuuntelemalla halutut kohdat voit varmistua siitä, että havaitut äänipiikit ja jaksot ovat esimerkiksi kuorsausääntä.

ALKUUN

2. JALKOJEN LIIKE, LIIKEANALYYSI


Tulosteen näyttögrafiikka koostuu nauhoitusajasta UNEN ALKU - UNEN LOPPU, jotka on annettu mittauksen jälkeen, esimerkiksi klo 23:00-6:00. Analyysin maksimikesto on 9 tuntia.

Näytön yläosassa on PUNAISELLA VÄRILLÄ esitettynä tiivistetty kuvaus koko mittauksesta, maksimi siis 9 tuntia. Yläosan VALKEALLA taustalla varustettu osa on alaosan yksityiskohtaisena näyttönä.


Näytön alaosassa on VIHREÄLLÄ JA SINISELLÄ VÄRILLÄ esitetty yksityiskohtainen grafiikka, jonka tarkkuutta voidaan muuttaa painikkeilla. Alussa oletusnäyttönä on koko mittaus niin, että jokaisella rivillä on 60 minuuttia unimittausta.

Normaaliksi tulkittu äänisignaali on esitetty alaosassa VIHREÄLLÄ VÄRILLÄ.

Mittaukseen on merkitty havaintotaso (LEVEL), jonka yläpuolelle nouseva ääni tulkitaan merkitseväksi esim. liikkeen aiheuttamaksi ääneksi (SININEN VÄRI).

Havaintotasoa voidaan säätää yläosan LEVEL painikkeella ylös- tai alaspäin. Tällöin kuorsauksen havaintoherkkyys vastaavasti muuttuu. Alussa herkkyystaso on 4 kertaa taustakohinan taso.

Äänityksen yleistä korkeutta voidaan muuttaa ZOOM painikkeella suuremmaksi tai pienemmäksi. Tämä ei vaikuta havaittuun liikkeiden määrään.

Nauhoitusta voidaan katsoa tiivistetysti tai yksityiskohtaisemmin. Yhdelle näytön rivillä voi olla 2-5-10-20-30-40-50-60 minuuttia. Valinta suoritetaan yläosan MINUTES PER ROW painikkeella. Näytössä näkyvä osa koko nauhoitusta on merkitty yläosan PUNAISEEN tiivistettyyn näyttöön VALKOISELLA pohjalla ja näyttöaluetta voidaan muuttaa BROWSE nuolinäppäimillä eteen- / taaksepäin tai koko tutkimuksen alkuun / loppuun. Näyttöalueen valinta voidaan suorittaa myös hiirellä osoittamalla yläosan tiivistettyä PUNAISTA näyttöä, jolloin VALKEALLA merkitty näyttöalue on alaosassa.
Kun haluttu liikkeiden havaintotaso on valittu (LEVEL) painikkeella, esitetään merkitsevät liikkeet ja niiden aiheuttamat äänet SINISELLÄ värillä.

Tulosteen näyttögrafiikka koostuu nauhoitusajasta UNEN ALKU - UNEN LOPPU, jotka on annettu mittauksen jälkeen. Analyysin maksimikesto on 9 tuntia.


Näytön yläosassa on PUNAISELLA VÄRILLÄ esitettynä tiivistetty kuvaus koko mittauksesta, maksimi siis 9 tuntia. Yläosan valkealla taustalla varustettu osa on alaosan yksityiskohtaisena näyttönä.

Näytön alaosassa on VIHREÄLLÄ JA SINISELLÄ VÄRILLÄ esitetty yksityiskohtainen grafiikka, jonka tarkkuutta voidaan muuttaa painitkkeilla.

Alussa oletusnäyttö on koko mittaus niin, että jokaisella rivillä on 60 minuuttia unimittausta.

Normaaliksi tulkittu äänisignaali on esitetty alaosassa VIHREÄLLÄ VÄRILLÄ.

Mittaukseen on merkitty havaintotaso (LEVEL), jonka yläpuolelle nouseva ääni tulkitaan merkitseväksi esim. liikkeen aiheuttamaksi ääneksi (SININEN VÄRI).

Havaintotasoa voidaan säätää yläosan LEVEL painikkeella ylös- tai alaspäin. Tällöin kuorsauksen havaintoherkkyys vastaavasti muuttuu. Alussa herkkyystaso on 4 kertaa taustakohinan taso.

Äänityksen yleistä korkeutta voidaan muuttaa ZOOM painikkeella suuremmaksi tai pienemmäksi. Tämä ei vaikuta havaittuun liikkeiden määrään.

Nauhoitusta voidaan katsoa tiivistetysti tai yksityiskohtaisemmin. Yhdelle näytön rivillä voi olla 2-5-10-20-30-40-50-60 minuuttia. Valinta suoritetaan yläosan MINUTES PER ROW painikkeella. Näytössä näkyvä osa koko nauhoitusta on merkitty yläosan PUNAISEEN tiivistettyyn näyttöön VALKOISELLA pohjalla ja näyttöaluetta voidaan muuttaa BROWSE nuolinäppäimillä eteen- / taaksepäin tai koko tutkimuksen alkuun / loppuun. Näyttöalueen valinta voidaan suorittaa myös hiirellä osoittamalla yläosan tiivistettyä PUNAISTA näyttöä, jolloin VALKEALLA merkitty näyttöalue on alaosassa.

Kun haluttu liikkeiden havaintotaso on valittu (LEVEL) painikkeella, esitetään merkitsevät liikkeet ja niiden aiheuttamat äänet SINISELLÄ värillä.

 

rls graph

 

 

 

Analyysi merkitsee yksityiskohtaiseen näyttöön PUNAISILLA VAAKAVIIVOILLA sen osan nauhoituksesta, jolloin on esiintynyt periodittain toistuvia lyhyitä liikkeitä, Nämä liikkeet liittyvät usien ns. levottomat jalat tuntemuksiin:

rls gr 10

Vasemmassa pystysarakkeessa on annettu havaittujen liikkeiden aiheuttamien äänisignaalien määrä:

MOVEMENT DETAILS


Vasemmassa näytön sarakkeessa on annettu havaittujen liikkeiden aiheuttamien äänisignaalien määrä:

MOVEMENTS: - havaittuja liikkeiden tuottamia äänisignaaleja

-NUMBER: erillisten liikkeiden lukumäärä koko yöunen ajalta (SINISELLÄ piirretyt liikepiikit)

-AMOUNT: liikkeiden kesto sekunteina (SINISELLÄ piirretyt liikepiikit)

PERIODIC MOVEMENTS - toistuvaa säännöllistä, periodittaista liikettä, merkitty PUNAISELLA vaakaviivalla

- NUMBER: periodittaisten liikkeiden lukumäärä

- AMOUNT: niiden minuuttien määrä, jolloin esiintyy periodittaisia minuutteja, merkitty PUNAISELLA vaakaviivalla

-PLMI = Periodic Leg Movement Index : periodittaisten liikkeiden lukumäärä nukuttua tuntia kohti. Tätä lukua käytetään usein kuvaamaan LEVOTTOMAT JALAT (RLS) oireen vaikeutta.

Näiden havaittujen liikkeiden tuottamien äänisignaalien määrä riippuu siis havaintotasosta (LEVEL), jota säätämällä ylös tai alaspäin voi vaikuttaa numeroarvoihin.

 

rls numer

 

 

ALKUUN

3. Äänisignaalien kuuntelu ja Paperituloste

 

 

Äänisignaalin kuunteleminen

Jos olet tehnyt kokoyön mittauksen MP3 laitteella, on myös koko signaali tallessa ja voit kuunnella, mitä oikeastaan yöllä tapahtui seuraavasti:

Valitse haluamasi kohta näytön alimpien näyttörivien alueelta.

Paina PLAY näppäintä. Kovaäänisestä kuuluu nauhoitettu ääni, esimerkiksi kuorsaus. Toiston eteneminen näkyy näytössä. Voit vahvistaa tai vaimentaa ääntä tietokoneen äänenvahvistusta säätämällä.

Kuuntelemalla halutut kohdat voit varmistua siitä, että havaitut äänipiikit ja jaksot ovat esimerkiksi kuorsausääntä.

Lopeta kuuntelu STOP näppäimelllä.

PAPERITULOSTE

 

Paperituloste saadaan kirjoittimelle PRINT painikkeella.

Tulosteeseen voidaan valita äänimittaus ja numeroarvot tai molemmat.

Aseta kirjoittimen tulostus VAAKA- asentoon, jolloin graafinen tuloste toistuu parhaiten

 

print

ALKUUN

4. UNIREKISTERÖINNIN TULOSTEN TULKINTA - MITÄ TULOKSET TARKOITTAVAT?


KUORSAUKSEN ARVIO JA ANALYYSI

Huom: Mittauksen tulokset riippuvat vahvasti mittauksen oikeasta suoritustekniikasta.

Mikrofonin tulee olla lähellä suuta ja kasvoja, kun tutkitaan kuorsausta.

Eri laitteiden mikrofonit ovat herkkyydeltään hyvin erilaisia.

Kaikki ulkoiset häiriöäänet voivat vaikuttaa mittauksiin.

Yhden yön mittaukseen ei yleensä pidä luottaa liikaa, on aina järkevää tehdä useita mittauksia esim. peräkkäisinä öinä.

Nukkumisasento (esim. selällään nukkuminen) voi vaikuttaa paljon kuorsauksen esiintymiseen.

Äänisignaalilöydös ei sinällään ole koskaan sairauden osoitus. Sen avulla ei myöskään koskaan voida varmistaa sitä, ettei kyse ole yöllisestä hengityshäiriöstä, varsinkin jos oireet viittaavat sellaiseen!


Tärkeät löydökset ja niiden numeroarvot on merkitty tulosteisiin eri väreillä.


- VIHREÄ väri: normaali hengitysääni, taustakohina

- SININEN väri: kuorsaus tai muu voimakkaampi ääni. Sininen väri liittyy yleensä kuorsaukseen

- KELTAINEN väri: voimakas kuorsaus tai muu voimakas ääni, “kovaa kuorsausta”

- PUNAINEN väri: jatkuva kuorsausääni, johon tulee toistuvia katkoja.
Katkot voivat liittyä hengityskatkoihin (apneoihin).

Punaisella värillä merkitään ne kohdat, joissa  kuorsauksen katkonaisuus voisi liittyä unenaikaisiin hengityskatkoihin. Punaisella merkitään myös muut  voimakasta jatkuvaa ääntä aiheuttavat tapahtumat, esimerkiksi nukkumisasennon  muutokseen liittyvä ääni.

 

NUMEROARVOT TULOSTEESSA

SININEN:
Kuorsauksen määrä

Kuorsauksen määrä minuuteissa kuvaa sitä unitutkimuksen osaa, jossa on mukana häiritsevää kuorsausta. Tyypillisesti kuorsaamattomilla ihmisillä tämä arvo on alle 10% kokonaisajasta

KELTAINEN:

Voimakkaan kuorsauksen määrä.

Voimakkaan kuorsauksen määrä minuuteissa on yleensä vähemmän kuin 10% rekisteröintiajasta. Jos kuorsausta on paljon, SINISELLÄ ja KELTAISELLA merkittyä kuorsausta voi olla yli 50% yön ajasta

PUNAINEN:

Jatkuva kuorsaus, jossa on toistuvia katkoja (ns. periodittainen kuorsaus) ei yleensä esiinny ja sitä on yleensä alle 10% ajasta. Unen aikaisissa hengityskatkoissa, uniapneassa, on yleensä paljon kuorsausta (SININEN ja KELTAINEN signaali) ja PUNAISELLA merkittyä katkonaista kuorsausta on yli 10-20% kokonaisajasta. Tämä katkonaisuus tulee siis tässä tapauksesta uniapnean aiheuttamista hengityskatkoista

Jos epäillään uniapneaa, ja on tiedossa kuorsaustaja hengityskatkoja, ei HomeSlep kotirekisteröinti yksinään riitä osoittamaan uniapneaa tai varmistamaan sen poissaoloa, vaan oireista tulee keskustella oman lääkärin kanssa. Uniapneaa voi esiintyä myös kokonaan ilman samanaikaista kuorsausta. Toisaalta toistettu kotimittaus voi osoittaa unen aikaisten hengityshäiriöiden toistettavuuden ja olla hyödyllinen myös uniapneassa.

Lisää tietoja kuorsauksesta ja uniapneasta:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Uniapnea

http://fi.wikipedia.org/wiki/Unih%C3%A4iri%C3%B6

 

ALKUUN

 

 

JALKOJEN LIIKEHÄIRIÖIDEN ARVIO JA ANALYYSI

Huom: Mittauksen tulokset riippuvat vahvasti mittauksen oikeasta suoritustekniikasta.

Mikrofonin tulee olla lähellä jalkoja, kun tutkitaan jalkojen liikettä.

Eri laitteiden mikrofonit ovat herkkyydeltään hyvin erilaisia.

Kaikki ulkoiset häiriöäänet voivat vaikuttaa mittauksiin.

Yhden yön mittaukseen ei yleensä pidä luottaa liikaa, on aina järkevää tehdä useita mittauksia esim. peräkkäisinä öinä.

Nukkumisasento voi vaikuttaa paljon poikkeavuuksien havaitsemiseen.

Äänisignaalilöydös ei sinällään ole koskaan sairauden osoitus. Sen avulla ei myöskään koskaan voida varmistaa sitä, ettei kyse ole unihäiriöstä, varsinkin jos oireet viittaavat sellaiseen!


Tärkeät löydökset ja niiden numeroarvot on merkitty tulosteisiin eri väreillä.

- SININEN väri: merkitsevä liikkeen aiheuttama äänisignaali

 

NUMEROARVOT TULOSTEESSA

 

LIIKKEET - SININEN VÄRI:

Merkitsevät liikkeet ja liikahdusten aiheuttamat äänet on merkitty tulosteeseen SINISELLÄ värillä

Yleensä jalkojen liikkeitä on vähemmän kuin 10 kpl tunnissa. 8 tunnin mittauksessa jalkojen liikkeitä on siis yleensä alle 80 kpl

PERIODITTAIN ESIINTYVÄT TOISTUVAt JALKOJEN LIIKKEET: PUNAINEN VAAKAVIIVA

Periodittain toistuvien jalkojen liikkeiden lukumäärä on yleensä vähemmän kuin 10 kpl tunnissa. Tämä arvo on tulosteessa PLMI.

Jos periodittain toistuvia jalkojen liikkeitä on paljon erityisesti illalla, liittyy liikkeet usein ns. levottomat jalat oireeseen ja tuntemukseen. Tämä häiritsee usein nukahtamista ja silloin puhutaan levottomat jalat oireyhtymästä (RLS).

Tällöin PLMI arvo voi olla paljon suurempikin, yli 20-30 / tunti. Tällaisten oireiden ja löydösten yhteydessä useiden öiden toistettu mittaus on hyödyllinen.

Jos tilannetta halutaan seurata esimerkiksi hoitojen yhteydessä, on toistettu HomeSleep kotirekisteröinti hyvin hyödyllinen.

Levottomat jalat oireyhtymän määrittäminen ja diagnoosi ei kuitenkaan koskaan perustu pelkästään kotimittaukseen. Kerro oireista ja löydöksistä omalle lääkärillesi

Enemmän levottomat jalat oireista:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Levottomat_jalat

 

ALKUUN

 

 

LEVOTON UNI, UNETTOMUUS

 

Huom: Mittauksen tulokset riippuvat vahvasti mittauksen oikeasta suoritustekniikasta.

Mikrofonin tulee olla lähellä jalkoja, kun tutkitaan jalkojen liikettä ja unen levottomuutta

Eri laitteiden mikrofonit ovat herkkyydeltään hyvin erilaisia.

Kaikki ulkoiset häiriöäänet voivat vaikuttaa mittauksiin.

Yhden yön mittaukseen ei yleensä pidä luottaa liikaa, on aina järkevää tehdä useita mittauksia esim. peräkkäisinä öinä.

Nukkumisasento voi vaikuttaa paljon poikkeavuuksien havaitsemiseen.

Äänisignaalilöydös ei sinällään ole koskaan sairauden osoitus. Sen avulla ei myöskään koskaan voida varmistaa sitä, ettei kyse ole unihäiriöstä, varsinkin jos oireet viittaavat sellaiseen!


****


Tärkeät löydökset ja niiden numeroarvot on merkitty tulosteisiin eri väreillä.

 

SININEN väri: merkitsevä liikkeen aiheuttama äänisignaali

 

 

NUMEROARVOT TULOSTEESSA

LIIKKEET - SININEN VÄRi:

Merkitsevät liikkeet ja liikahdukse aiheuttamat äänet on merkitty tulosteesen SINISELLÄ värillä

Yleensä jalkojen liikkeitä on vähemmän kuin 10 kpl tunnissa. 8 tunnin mittauksessa jalkojen liikkeitä on siis yleensä alle 80 kpl

PERIODITTAIN ESIINTYVÄT TOISTUVAt JALKOJEN LIIKKEET: PUNAINEN VAAKAVIIVA

Periodittain toistuvien jalkojen liikkeiden lukumäärä on yleensä vähemmän kuin 10 kpl tunnissa. Tämä arvo on tulosteessa PLMI.

Jos periodittain toistuvia jalkojen liikkeitä on paljon erityisesti illalla, liittyy liikkeet usein ns. levottomat jalat oireeseen ja tuntemukseen. Tämä häiritsee usein nukahtamista ja silloin puhutaan levottomat jalat oireyhtymästä (RLS).

Tällöin PLMI arvo voi olla paljon suurempikin, yli 20-30 / tunti. Tällaisten oireiden ja löydösten yhteydessä useiden öiden toistettu mittaus on hyödyllinen.

Jos tilannetta halutaan seurata esimerkiksi hoitojen yhteydessä, on toistettu HomeSleep kotirekisteröinti hyvin hyödyllinen.

Levottomat jalat oireyhtymän määrittäminen ja diagnoosi ei kuitenkaan koskaan perustu pelkästään kotimittaukseen. Kerro oireista ja löydöksistä omalle lääkärillesi!

Unen laatua voidaan arvioida käyttäen kriteerinä liikkeiden lukumäärää ja kestoa.

Unettomuudessa liikkeitä on paljon unen ensimmäisten tuntien aikana.

Joskus unettomuudessa herätään aamuyöllä pystymättä nukahtamaan uudelleen. Silloin liikkeitä on runsaasti aamuyön tunteina.

 

Unettomuuden hoitoon on muitakin mahdollisuuksia kuin unilääkkeet nukahtamislääkkeinä. Erilaiset rentoutumismenetelmät, mietiskely, meditaatio, jooga jne auttavat usein. Näitä kutsutaan nimellä unettomuuden kognitiivinen käyttäytymisterapia (cognitive behavioural therapy). Näiden avulla "opetellaan" rauhoittumaan ja nukahtamaan. PItkällä aikavälillä nämä hoidot ovat parempia kuin mikään lääkehoito. HomeSleep kotirekisteröintiä voidaan käyttää tällaisen hoidon seurantaan. Uneen ja nukkumiseen liittyviä sekä päiväaikaisia oireita voidaan seurata myös ns. unipäiväkirjalla.

 

Täältä löydät lisää unettomuudesta ja levottomasta yöunesta:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Unettomuus

 

ALKUUN


*****

HUOM:  HomeSleep unirekisteröinti on unen ja sen häiriöiden monitorointiin ja seurantaan tarkoitettu järjestelmä. Se ei ole lääketieteellinen diagnostinen menetelmä. Voit käyttää HomeSleep unirekisteröintiä saadaksesi enemmän tietoa yöunesi rakenteesta. Voit viedä tulosteet omalle lääkärillesi tai vaikka unilääketieteeseen paneutuneelle erikoislääkärille.
Erityisesti, jos epäilet jotain sairautta tai oiretta, sinun tulee mennä oman lääkärisi vastaanotolle. Smart Valley Software ei ota mitään vastuuta siitä, mihin HomeSleep analyysin tuloksia käytetään.

 

HomeSleep unihäiriöiden kotirekisteröintimenetelmä on patentoitu. Menetelmä perustuu samaan teknologiaan kuin HappyWakeUp - älykäs herätyskello www.happywakeup.com